למועמדים

תנאי קבלה: לתכנית הבין-תחומית יתקבלו מועמדים מצטיינים בעלי ראייה בינתחומית, חשיבה מעמיקה ופתוחה, לפי החלטת ועדת הקבלה, שתתחשב בציוני הבגרות והבחינה הפסיכומטרית, במכתב הגשת המועמדות, בריאיונות אישיים וביום הערכה אקדמית. לתכנית זו לא יתקבלו עתודאים. יתקבלו רק תלמידים אשר יכולים לעמוד בתכנית לימודים מלאה. התכנית אינה מקבלת בדרך כלל בעלי תואר ראשון. מועמדותם של בעלי תואר ראשון תישקל בכל מקרה לגופו.
 

סדרי ההרשמה: ניתן להירשם בין התאריכים 22.2.2018 - 13.3.2018. מכיוון שההרשמה בפברואר, אנו מעודדים את הנרשמים לגשת לבחינה הפסיכומטרית לכל המאוחר במועד דצמבר. נקבל גם הגשות מועמדות של נבחני מרץ, אבל מועמדותם תישקל רק בחודש מאי, לאחר שיגיעו ציוני הפסיכומטרי שלהם.


יש לשלוח בקשה בדואר אלקטרוני ובנוסף לשלוח אותה בדואר או למסור ביד למשרדי התכנית בשישה עותקים (עדיף בהדפסה דו-צדדית). הבקשה צריכה לכלול: שם, מספר תעודת זהות, מספר טלפון, כתובת ותמונה. בבקשה יש להסביר מדוע התכנית מתאימה לכם ומדוע אתם מתאימים לתכנית, לפרט תחומי עניין, הישגים בעבר ותכניות לעתיד. יש לצרף העתק תעודת הבגרות ואישור לציון הפסיכומטרי. ניתן גם לצרף עבודה מכל סוג המעידה על כישורי המועמד (את העבודה מספיק לשלוח רק בדואר אלקטרוני). כתובת משרדי התכנית: אוניברסיטת תל-אביב רמת-אביב, ת"ד 39040, מיקוד 6139001, בניין נפתלי, חדר 739 (לבירורים: טלפון 03-6409322, מייל excell@tauex.tau.ac.il אימייל).

 

הגשת המועמדות לתכנית אינה תחליף להליך הרגיל של רישום וקבלה ללימודים באוניברסיטת תל-אביב.

 

המעוניינים להתקבל לתכנית מוזמנים למפגש מועמדים שבו יימסר מידע על התכנית. המפגש ייערך ביום ה', 22.2.2018 בשעה 18:00, באוניברסיטת תל אביב, בניין ווב, אולם 01.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive