למועמדים

תנאי קבלה: לתכנית הבין-תחומית יתקבלו מועמדים מצטיינים בעלי ראיה בינתחומית, חשיבה מעמיקה ופתוחה, לפי החלטת וועדת הקבלה שתתחשב בציוני הבגרות והבחינה הפסיכומטרית, מכתב הגשת המועמדות, ראיונות אישיים ויום הערכה אקדמית. לתכנית זו לא יתקבלו עתודאים. יתקבלו רק תלמידים אשר יכולים לעמוד בתכנית לימודים מלאה. 
 

סדרי ההרשמה: ניתן להירשם בין התאריכים 16.3.2017 - 26.3.2017.


יש לשלוח בקשה בדואר אלקטרוני ובנוסף לשלוח בדואר או למסור ביד למשרדי התכנית בשישה עותקים (עדיף בהדפסה דו-צדדית). הבקשה צריכה לכלול: שם, מספר תעודת זהות, מספר טלפון, כתובת ותמונה. בבקשה יש לפרט תחומי עניין, הישגים בעבר ותכניות לעתיד. יש לצרף העתק תעודת הבגרות ואישור לציון הפסיכומטרי. ניתן גם לצרף עבודה מכל סוג המעידה על כישורי המועמד (את העבודה מספיק לשלוח רק בדואר אלקטרוני). כתובת משרדי התכנית: אוניברסיטת תל-אביב רמת-אביב, ת"ד 39040, מיקוד 6139001, בניין נפתלי, חדר 739 (לבירורים: טלפון 03-6409322, מייל excell@tauex.tau.ac.il אימייל).

 

הגשת המועמדות לתכנית אינה תחליף להליך הרגיל של רישום וקבלה ללימודים באוניברסיטת תל-אביב.

 

המעוניינים להתקבל לתכנית מוזמנים למפגש מועמדים שבו יימסר מידע על התכנית. המפגש ייערך ביום ה', 16.3.2017 בשעה 18:00, באוניברסיטת תל אביב, בניין ווב, אולם 01.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive